Nordlys

Nordlys, også kjent som aurora borealis, er et fascinerende naturfenomen som har fortryllet mennesker i århundrer. Disse lysene danser over nattehimmelen i farger som grønt, rosa og lilla, og skaper et magisk skue som er både vakkert og mystisk. Fra vitenskapens synspunkt er nordlys resultatet av komplekse interaksjoner mellom solens aktivitet og jordens magnetfelt.

Historisk sett har nordlys vært kilden til mange myter og legender, hvor ulike kulturer har skapt fortellinger for å forklare dette forbløffende fenomenet.

Nordlys illustrasjon

Hva er nordlys?

Nordlys er lyse stråler eller bånd av lys som oppstår i de polare områdene. De dannes når ladede partikler fra solen treffer jordens magnetfelt og kolliderer med gasser i atmosfæren. Disse kollisjonene frigjør energi i form av lys, som vi ser som nordlys. Fenomenet kan variere i intensitet og utseende, avhengig av solaktiviteten og jordens magnetiske forhold.

Historisk bakgrunn og mytologi

Gjennom historien har nordlys vært gjenstand for undring og ærefrykt. I norrøn mytologi trodde man at nordlys var refleksjoner fra skjoldene til valkyriene som førte falne krigere til Valhall. I samisk kultur ble nordlys sett på som åndene til de døde som kommuniserte med de levende. Mange andre kulturer har også sine egne forklaringer og legender knyttet til nordlys, og disse fortellingene gir oss et innblikk i hvordan mennesker har forsøkt å forstå og tolke dette spektakulære fenomenet gjennom tidene.

Vitenskapen bak nordlys

Nordlys er et naturfenomen som skyldes samspillet mellom solens aktivitet og jordens magnetfelt. For å forstå hvordan nordlys oppstår og de ulike formene det kan ta, må vi se nærmere på prosessene som ligger til grunn.

Hvordan nordlys oppstår

Solstormer og solvind

Nordlys begynner med solens aktivitet, spesielt solstormer og solvind. Solstormer er utbrudd av energi fra solens overflate, som sender ut store mengder ladede partikler, hovedsakelig elektroner og protoner, ut i verdensrommet. Disse partiklene, kjent som solvind, beveger seg med høy hastighet mot jorden. Når solvinden treffer jordens magnetfelt, blir partiklene fanget opp og styrt mot polområdene, hvor de kolliderer med gassene i atmosfæren.

Jordens magnetfelt

Jordens magnetfelt fungerer som et skjold som beskytter oss mot de ladede partiklene fra solen. Magnetfeltet leder partiklene mot de polare områdene, hvor feltlinjene er nærmest jordoverflaten. Når de ladede partiklene treffer jordens atmosfære, skjer det kollisjoner med oksygen- og nitrogenatomer. Disse kollisjonene frigjør energi i form av lys, som vi ser som nordlys.

Farger og former

Forskjellige farger og deres årsaker

Nordlysets farger avhenger av hvilke gasser partiklene kolliderer med, og høyden på kollisjonene. De vanligste fargene og deres årsaker er:

 • Grønt: Den vanligste fargen, produsert av kollisjoner med oksygenmolekyler i en høyde på 100-300 km.
 • Rødt: Oppstår fra kollisjoner med oksygen i høyder over 300 km.
 • Blått og lilla: Resultat av kollisjoner med nitrogenmolekyler, som vanligvis skjer i lavere høyder.

Vanlige former og mønstre

Nordlyset kan ta mange forskjellige former og mønstre, som varierer avhengig av solaktiviteten og jordens magnetfelt. Noen av de vanligste formene inkluderer:

 • Buer: Enkle buer som strekker seg over himmelen.
 • Gardiner: Vertikale striper som ser ut som bølgende gardiner.
 • Spiraler: Spiralformede mønstre som ser ut som virvler.
 • Kroner: Nordlys som ser ut som en krone på himmelen, ofte sett rett over hodet.

Disse formene kan endre seg raskt og skape et dynamisk og stadig skiftende lysbilde på nattehimmelen.

Også innenfor underholdningsuniverset henter man inspirasjon fra nordlyset! Et godt eksempel er spillsiden Norppa!

Hvor og når man kan se nordlys

Å se nordlys er en uforglemmelig opplevelse som krever litt planlegging. Noen steder og tidspunkter gir bedre sjanser for å oppleve dette magiske fenomenet.

Beste steder å se nordlys

Nord-Norge

Nord-Norge er en av de beste stedene i verden for å se nordlys. Regionen tilbyr mørke, klare netter og et stabilt klima som gir gode forhold for å se nordlyset. Byer som Tromsø, Alta og Lofoten er spesielt populære blant nordlysjegere. Disse stedene ligger godt innenfor den såkalte nordlysovalen, et område med høy sannsynlighet for nordlysaktivitet.

Andre gode steder i verden

 • Island: Øyas beliggenhet og sparsomme lysforurensning gjør den ideell for nordlysobservasjoner.
 • Finland: Den finske Lappland er kjent for sine klare, kalde netter og hyppige nordlys.
 • Sverige: Abisko nasjonalpark i svensk Lappland er et av de beste stedene i Sverige for å se nordlys.
 • Canada: Yukon-territoriet og nordlige Alberta tilbyr gode muligheter for nordlysobservasjoner.
 • Alaska: Fairbanks og Denali nasjonalpark er populære destinasjoner for nordlysjegere.

Beste tidspunkter å se nordlys

Årstider og værforhold

Den beste tiden for å se nordlys er i de mørkeste månedene, fra september til mars. I denne perioden er nettene lengre og himmelen mørkere, noe som gir bedre forhold for nordlysobservasjoner. Klare netter med lite skyer er ideelle, da skyer kan blokkere sikten til nordlyset. Lokale værmeldinger kan hjelpe deg med å finne de beste nettene for å jakte på nordlys.

Solaktivitetssykluser

Nordlysaktiviteten er knyttet til solens aktivitet, som varierer i en 11-års syklus. Perioder med høy solaktivitet, kjent som solmaksimum, gir flere og sterkere nordlys. Solvind og solstormer, som utløser nordlyset, er hyppigere i disse periodene. Selv om nordlys kan ses i perioder med lavere solaktivitet, øker sjansene for spektakulære visninger under solmaksimum.

Fotografering av nordlys

Å fange nordlysets magi på kamera kan være en utfordrende, men svært givende opplevelse. Riktig utstyr og teknikker er essensielle for å oppnå de beste resultatene.

Utstyr og innstillinger

Kamera og objektivvalg

For å fotografere nordlys trenger du et kamera som tillater manuelle innstillinger. Et digitalt speilreflekskamera (DSLR) eller et speilløst kamera med god lavlysytelse er ideelt. Når det gjelder objektiver, bør du velge et vidvinkelobjektiv med en stor blenderåpning (lav f-verdi, som f/2.8 eller lavere) for å slippe inn mest mulig lys.

Innstillinger for beste resultat

For å fange nordlys med skarpe og klare bilder, bruk følgende innstillinger som utgangspunkt:

 • ISO: Start med ISO 800 til 1600. Juster etter behov for å balansere lys og støy.
 • Blenderåpning: Sett blenderen til den laveste verdien (f/2.8 eller lavere) for å slippe inn mest mulig lys.
 • Lukkertid: Eksperimenter med lukkertider mellom 5 og 30 sekunder. Kortere lukkertider kan være nødvendig ved sterke nordlys for å unngå overeksponering.
 • Fokus: Still inn fokus manuelt på uendelig. Bruk live view for å finjustere fokus på en stjerne eller en avsidesliggende lyskilde.

Tips og teknikker

Planlegging og forberedelser

God planlegging er nøkkelen til å fange fantastiske nordlysbilder. Følg disse trinnene for å forberede deg:

 • Værforhold: Sjekk værmeldingen for klare, skyfrie netter.
 • Solaktivitet: Følg med på nordlysvarsel og solaktivitetsmeldinger.
 • Lokalitet: Velg et sted langt unna lysforurensning med god utsikt mot nord.
 • Utstyr: Ta med et solid stativ for å holde kameraet stødig under lange eksponeringer. En fjernutløser eller timerfunksjon kan også bidra til å unngå kamerarystelser.

Komposisjon og eksponering

For å skape imponerende nordlysbilder, vurder følgende komposisjon- og eksponeringsteknikker:

 • Forgrunnselementer: Inkluder interessante forgrunnselementer som fjell, trær eller bygninger for å gi bildene dybde og kontekst.
 • Horisontlinje: Plasser horisontlinjen lavt i bildet for å vise mer av himmelen og nordlyset.
 • Eksperimenter: Ikke vær redd for å eksperimentere med ulike lukkertider og ISO-innstillinger for å finne den beste balansen mellom lys og støy.
 • Bruk histogrammet: Sjekk histogrammet på kameraet for å sikre riktig eksponering, unngå å klippe høylys eller skygger.

Kultur og betydning

Nordlys har fascinert mennesker i århundrer og har inspirert en rekke myter, legender, kunstverk og litterære verk. Her ser vi nærmere på hvordan ulike kulturer har tolket og verdsatt dette fenomenet.

Nordlys i folklore og legender

Samiske myter

I samisk kultur har nordlyset en spesiell betydning. Samene trodde at nordlyset var åndene til de døde som kommuniserte med de levende. Det ble ansett som både vakkert og farlig. Man skulle vise respekt for nordlyset ved å ikke rope, plystre eller vise tegn til hån, da det kunne føre til ulykker. Noen trodde også at nordlyset kunne helbrede sykdommer og gi fruktbarhet.

Andre kulturers fortellinger

Mange andre kulturer har også skapt sine egne forklaringer på nordlys:

 • Norrøn mytologi: I norrøn mytologi ble nordlyset ofte tolket som refleksjoner fra skjoldene til valkyriene, som førte falne krigere til Valhall.
 • Finsk folklore: I finsk folklore ble nordlyset kalt «revontulet» (revens ild). Man trodde at det ble skapt av en magisk rev som feide halen sin over snøen, og dermed sendte gnister opp på himmelen.
 • Inuit-legender: Inuittene hadde flere forklaringer på nordlyset. Noen mente det var åndene til dyr som hjort og sel som lekte på himmelen, mens andre trodde det var åndene til forfedre som danset.

Nordlys i kunst og litteratur

Berømte kunstverk inspirert av nordlys

Nordlys har inspirert mange kunstnere til å fange dette vakre fenomenet i sine verk. Her er noen eksempler:

 • Peder Balke: Den norske maleren Peder Balke er kjent for sine dramatiske landskapsmalerier som ofte inkluderer nordlys. Hans verk gir et sterkt visuelt uttrykk av den arktiske nattehimmelen.
 • Frederic Edwin Church: Den amerikanske landskapsmaleren Church fanget nordlyset i sitt berømte maleri «Aurora Borealis» fra 1865, som viser en dramatisk og fargerik himmel over et arktisk landskap.

Litterære beskrivelser og dikt

Nordlyset har også funnet sin plass i litteraturen, hvor forfattere og poeter har beskrevet dets skjønnhet og mystikk:

 • Jules Verne: I romanen «Kaptein Hatteras’ eventyr» beskriver Verne nordlyset som et fantastisk lysfenomen som gir en magisk atmosfære til den arktiske natten.
 • Robert Service: Den kanadiske poeten Robert Service skrev om nordlyset i flere av sine dikt, og beskrev det som en kilde til undring og inspirasjon i det kalde nord.
 • Fridtjof Nansen: Den norske polarforskeren og forfatteren Fridtjof Nansen beskrev nordlyset i sine reiseskildringer, og fanget både dets vitenskapelige aspekter og dets estetiske skjønnhet.

Nordlys opplevelser og turisme

Å oppleve nordlyset er en ettertraktet aktivitet for mange reisende. Det finnes flere måter å maksimere sjansene for å se dette spektakulære fenomenet, samtidig som man tar hensyn til miljøet og bærekraftighet.

Nordlysturer og aktiviteter

Guidede turer

Guidede turer er en populær måte å oppleve nordlyset på. Erfarne guider tar deg til de beste stedene for å se nordlys og gir innsikt i både vitenskapen og historiene bak fenomenet. Noen populære typer guidede turer inkluderer:

 • Bussturer: Disse turene tar deg til avsidesliggende områder med minimal lysforurensning, ideelle for nordlysobservasjon.
 • Hundesledeturer: Opplev en autentisk arktisk eventyr mens du jakter på nordlyset med hundeslede.
 • Snøscooterturer: For de som ønsker mer spenning, tilbyr snøscooterturer en rask måte å komme seg til avsidesliggende observasjonssteder.
 • Båtturer: I områder som Tromsø kan man også ta båtturer ut på havet for å få en fantastisk utsikt over nordlyset uten forstyrrelser fra landbasert lysforurensning.

Andre aktiviteter i forbindelse med nordlys

Nordlysets magi kan kombineres med andre arktiske aktiviteter for en komplett opplevelse:

 • Isfiske: Kombiner nordlysjakt med isfiske på frosne innsjøer.
 • Samisk kultur: Opplev tradisjonell samisk kultur med reingjeting og lavvo-besøk mens du venter på at nordlyset skal dukke opp.
 • Fotokurs: Deltakelse i fotokurs kan hjelpe deg med å lære de beste teknikkene for å fotografere nordlyset.

Miljøhensyn

Bevaring av nattemørket

For å sikre at fremtidige generasjoner også kan nyte nordlyset, er det viktig å bevare nattemørket:

 • Redusere lysforurensning: Bruk utendørs belysning som minimerer lysforurensning, for eksempel ved å bruke skjermer som retter lyset nedover og unngår overflødig lys.
 • Bevaring av naturlige omgivelser: Unngå utbygging og andre aktiviteter som kan forstyrre de naturlige forholdene som gjør nordlyset synlig.

Bærekraftig turisme

Bærekraftig turisme er nøkkelen til å bevare de arktiske områdene og deres unike naturopplevelser:

 • Miljøvennlige reisevalg: Velg transportmidler og turer som har minst mulig miljøpåvirkning. For eksempel kan tog være et mer bærekraftig alternativ til fly.
 • Respekt for lokale samfunn: Delta i turer som respekterer og støtter lokale samfunn og deres kultur. Dette inkluderer å kjøpe lokale produkter og tjenester.
 • Bevaring av naturen: Følg prinsippene for sporløs ferdsel ved å ta med all søppel, ikke forstyrre dyrelivet, og beskytte naturlige habitater.

Avslutning

Nordlyset er et av naturens mest fortryllende fenomener, som har fascinert mennesker gjennom tidene med sitt spektakulære lysshow på nattehimmelen. Fra vitenskapens forklaringer til de mange mytene og legendene, er nordlyset en kilde til undring og inspirasjon.

Oppsummering av nordlysets fascinasjon

Nordlysets skjønnhet og mystikk har en unik evne til å berøre mennesker. Det er en påminnelse om naturens kraft og skjønnhet, og hvordan kosmiske krefter kan skape magiske øyeblikk. Enten det er de grønne, bølgende gardinene, de røde, dramatiske flammene eller de blå, skjøre linjene, er nordlyset et syn som setter spor i sjelen. Gjennom vitenskapelige forklaringer, kunst, litteratur og kulturelle historier har nordlyset inspirert generasjoner og fortsetter å være et symbol på det magiske i vår verden.

Oppfordring til å oppleve nordlys

Å se nordlyset med egne øyne er en opplevelse som bør stå på alles bøtteliste. Enten du reiser til Nord-Norge, Island, Finland eller andre steder i det arktiske området, vil jakten på nordlyset gi minner for livet. Planlegg turen nøye, velg et godt tidspunkt og sted, og vær forberedt på å bli blendet av naturens eget lysshow. Ikke bare vil du oppleve en av verdens mest fantastiske naturfenomener, men du vil også få en dypere forståelse for vår planets skjønnhet og kompleksitet.

Ta sjansen, reis nordover, og la deg fortrylle av nordlysets dans på himmelen. Det er en opplevelse du aldri vil glemme.

Comments are closed.